Oma valokuva
SUOMEN KOMMUNISTISEN RYHMÄN (SKR) TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ TIETEELLISEN KOMMUNISMIN LEVIÄMISTÄ, OPISKELEMISTA JA SOVELTAMISTA. RYHMÄ HALUAA YHDISTÄÄ KAIKKIA JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA KOMMUNISMIN TEORIASTA, SEKÄ TÄMÄN PÄIVÄN KOMMUNISTISESTA LIIKKEESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. RYHMÄLLÄ EI OLE KYTKENTÖJÄ REKISTERÖITYNEISIIN PUOLUEISIIN. OTA YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTILLA.

keskiviikko 2. huhtikuuta 2014

PROLETAARINEN FEMINISMI"Proletaarinainen taistelee miehen kanssa käsi kädessä, kapitalistista yhteiskuntaa vastaan." -CLARA ZETKIN-

Kapitalistisessa yhteiskunnassa perhe on yksikkö, jonka tehtävä on palvella kapitalismia. Työläisperheet takaavat kapitalisteille sen, että he saavat uutta työvoimaa riistettäväksi. Koska kapitalistinen yhteiskunta perustuu omistussuhteiltaan täydelliseen yksityisomistukseen, aiheuttaa se sen että monet työläismiehetkin luulevat omistavansa vaimonsa ja lapsensa. Perhe on tärkeä osa kapitalistista yhteiskuntaa joka ylläpitää naisia sortavaa asennetta ja vahvistaa porvarillista maailmankatsomusta, esimerkiksi jakamalla myös kotona tietyt työt erikseen miesten ja naisten töiksi. Nainen joutuu usein olemaan orja kotonaan ja tätä ongelmaa ei voida poistaa kuin murskaamalla taantumuksellinen yksityisomaisuuteen perustuva järjestelmä. 

Miljoonat työläisnaiset joutuvat myös elämään seksiorjuudessa. Kapitalistisessa järjestelmässä kaikki on kaupan ja tämän kaupankäynnin julmin muoto on prostituutio. Prostituutio on kaikista iljettävin muoto naisten sorrossa, varsinkin kolmansissa maissa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa nuoret työläisnaiset joutuvat myymään itseään välttääkseen nälkäkuoleman ja säilyäkseen hengissä. Pornografia voidaan laskea prostituution yhdeksi osa-alueeksi. Eräs salakavala naisten sorron muoto on se ajatus millaiseksi nainen halutaan. Kaikki vaatteet yms. naisten muotialalla, suunnitellaan sellaisiksi, että ne miellyttävät miehiä. Varsinkin nuorille naisille tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä omaan vartaloon sekä ulkonäköön ja juuri tämän vuoksi monet nuoret naiset sairastuvat esimerkiksi anoreksiaa. 

Suomen kapitalistisessa yhteiskunnassa naiset ovat päässeet aika pitkälle muodollisessa tasa-arvoisuudessa. Naisilla on ollut pitkään äänioikeus ja heitä esiintyy esimerkiksi kaikissa ammateissa. Nämä muotoseikat eivät kuitenkaan mitätöi sitä tosiasia, että koko yhteiskunta on järjestetty naisia alistavalla tavalla niin taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin varsinkin miesten ajatuksissa. Miesten ja naisten elämä on erilaista, vaikka he asuvat saman katon alla. Yleensä nainen joutuu sopeuttamaan työelämänsä perheen mukaan eikä mies. Juuri nämä ristiriidat ovat kautta historian saaneet työläisnaiset liittymään sankoin joukoin vallankumouksellisten riveihin.

Kapitalistisessa yhteikunnassa naisilla on muodollisesti oikeus samaan palkkaan kuin miehillä. Mutta se on vain muodollista, käytännössä naisvaltaisilla aloilla on huomattavasti pienemmät palkat kuin miesvalltaisilla aloilla. Muutenkin naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, tämä johtuu osittain siitä että naiset joutuvat usein työskentelemään osa-aikaisissa töissä. Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla on jopa havaittu, että porvarit eivät uskalla palkata nuoria naisia töihin koska pelkäävät näiden hankkivan lapsia.

Nyt kun Suomessa porvarit leikkaavat ja yksityistävät yhteiskunnallisia terveydenhoitopalveluita, naisten asema taloudellisesti huononee entisestään. Koska kapitalistisessa yhteisskunnasa esimerkiksi lapset jäävät lähes poikkeuksetta naisen vastuulle, ovat työläisnaiset lapsineen riippuvaisia yhteiskunnallisista terveydenhoitopalveluista. Lisäksi naiset muodostavat enemmistön terveydenhoitoalalla. Tämän vuoksi yksityistäminen ja leikkaukset yhteiskunnallisesta terveydenhuollosta tuo kovan taloudellisen hyökkäyksen juuri hoitajia yms. vastaan. Tässä hyökkäyksessä paras puolustus on aggressiivinen ammattiliitto, mutta lopullisesti nämä ongelmat poistuvat vasta kun kapitalistinen yhteiskunta on murskattu.

Naisiin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, on suora seuraus naisvihasta joka kasvaa miesten mielissä kapitalistisesta yhteiskunnasta. Itse asiassa naisiin kohdistuva väkivalta ei suuremmin porvareita edes haittaa, koska se auttaa pitämään vanhan miehisen vallan pystyssä. Kaikista kurjinta on se, että naisiin kohdistuva väkivalta tapahtuu liian usein kotona. Naisilla on suurin riski jouta pahoipidellyksi tai raiskatuksi omassa kodissaan. Yhteiskunnassamme ikävä kyllä on tapana vähätellä ja salata tällaisia asioita. Muutkin naisiin kohdistuvat väkivallan muodot jotka johtuvat lähinnä ideologisista syistä, kuten esimerkiksi pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen, kivittäminen ja kunniamurhat on saatava loppumaan.

Kommunistit vastustavat porvarillista feminismiä. Naiset eivät ole mikään erityinen ryhmä jota ei luokkajako koske. Työläisnaisten edut ovat aivan erilaisia kuin porvarinaisten edut. Porvarillinen feminismi haluaa esittää miesten ja naisten erot ihmisyhteisön sovittamattomana ristiriitana. Marxismi on kuitenkin osoittanut toteen sen, että miesten naisviha kasvaa taloudellisesta perustasta. Esimerkiksi on todistettu että ennen luokka yhteiskunnan syntyä oli olemassa yhteiskuntia jossa naisilla oli jopa johtava asema yhteisössään. Mutta kun yhteiskunta lähti kehittymään alkuvaiheesta, orjayhteiskunnaksi ja feodalismin kautta kapitalistiseksi ja samalla kun yksityisomistus nousi kaikkein pyhimmäksi, tarvitsi vallassa olevan luokan korottaa perhe ja varsinkin mies pyhäksi. Yhteiskuntamme porvarillinen aines korostaakin naisten taistelussa enemmänkin muodollisia seikkoja, kun taas kommunistit korostavat enemmän taloudellisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Kommunistien on myös korostettava sitä tosiasiaa, että naiset voivat saada täydellisen vapauden vasta kommunismissa. Kommunismissa viimeistään esimerkiksi naisia sortava kotiorjuus poistuu, koska taloudenhoito johon mm.lastenhoito kuuluu, siirtyy täydellisesti kollektiiviseksi.