Oma valokuva
SUOMEN KOMMUNISTISEN RYHMÄN (SKR) TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ TIETEELLISEN KOMMUNISMIN LEVIÄMISTÄ, OPISKELEMISTA JA SOVELTAMISTA. RYHMÄ HALUAA YHDISTÄÄ KAIKKIA JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA KOMMUNISMIN TEORIASTA, SEKÄ TÄMÄN PÄIVÄN KOMMUNISTISESTA LIIKKEESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. RYHMÄLLÄ EI OLE KYTKENTÖJÄ REKISTERÖITYNEISIIN PUOLUEISIIN. OTA YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTILLA.

keskiviikko 2. huhtikuuta 2014

KOMMUNISTIEN NÄKEMYS VAALEISTA"Politiikkanne ei ole taistelupolitiikkaa, taistelunne ei ole poliittista tositaistelua, vaan perustuslaillista leikkitaistelua, parlamenttikretinismiä"

(Lenin, kootut teokset 11:sta osa, s. 293)

Muutama rivi vaaleista näin europarlamenttivaalien alla...

Viimeksi kun Suomessa oli esimerkiksi kunnallisvaalit vuonna 2012, vain 58,3% suomalaisista kävi äänestämässä. Presidentinvaaleissa äänestysprosentti oli ensimmäisellä kierroksella 72,8 ja toisella kierroksella 68,9. Tämä karu tosiasia on saanut porvarilliset tahot paniikin valtaan. Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2011, äänestysprosentti oli 70,5. Itseasiassa äänestämättä jättäneiden prosentti oli suurempi kuin yhdenkään puolueen kannatus. Kommunistit eivät ole kauhean yllättyneitä tästä asiasta. Sillä Suomen valtio ei muutu mihinkään suuntaan vaalien kautta, oli kyseessä sitten eduskunta-, kunnallis- tai presidentinvaalit. Suomen valtio on vaaleista huolimatta porvarillisen luokan diktatuurin väline joka käyttää vaaleja väkivallan verhona. Suomen valtio on näyttänyt nykyaikanakin Afganistanissa sen tosiasian, että se pystyy tappamaan köyhälistöä jos sen etu niin vaatii. Demokratia on Suomessa porvarillinen demokratia, joka on alisteinen porvariston eduille, eli todellisuudessa täällä vallitsee porvariston diktatuuri. Eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa istuvat puolueet eivät edusta Suomen työläisiä, vaan siellä istuvat puolueet pyrkivät parantelemaan porvariston diktatuuria. Näin ollen kaikki puolueet jotka tukevat valtiokoneistoa osallistumalla sen vaaleihin, ovat kaikki osasyyllisiä esimerkiksi imperialistisiin sotiin, kuten Afganistanin sotaan.

Nämä 41,7% jotka kunnallisvaaleissa 2012 päättivät jättää äänestämättä, eivät kaikki varmaankaan tehneet äänestämättä jättämis päätöstä tietoisesti. Mutta heidän joukossaan on vähintään tuhansia suomalaisia työläisiä, jotka ovat tajunneet sen tosiasia että äänestämällä et voi vaikuttaa. Vaikka heidän oivalluksensa on pieni, ovat he silti viisaampia kuin revisionistit jotka sanovat, että äänestäminen on tärkeää. Äänestäminen on suoraan sanottuna laillisuuden verhon antamista porvarilliselle diktatuurille eli kapitalismille. Niin kauan kuin kapitalismi vallitsee valtio tulee olemaan väline työläisten sortamiseen rauhanomaisin sekä väkivaltaisin keinoin. Työläiset voivat lopettaa Suomen porvariston diktatuurin vain sosialistisella vallankumouksella joka murskaa kapitalismin. Vallankumous taas edellyttää kommunistisen puolueen uudelleen rakentamista. Suomi tarvitsee kommunistisen puolueen joka palvelee työläisiä ja jokaisen kommunistin on toimittava tuon puolueen rakentamiseksi. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia. Kommunisteille tärkeämpää on uudelleen rakentaa kivi kiveltä kommunistinen puolue, kuin käydä äänestämässä muutaman vuoden välein.

TÄSSÄ ON KOLMEN EDELLISTEN VAALIEN ÄÄNESTYSPROSENTIT JA TULOKSET. (KLIKKAA KUVAA NIIN SAAT SEN ISOMMAKSI)

PROLETAARINEN FEMINISMI"Proletaarinainen taistelee miehen kanssa käsi kädessä, kapitalistista yhteiskuntaa vastaan." -CLARA ZETKIN-

Kapitalistisessa yhteiskunnassa perhe on yksikkö, jonka tehtävä on palvella kapitalismia. Työläisperheet takaavat kapitalisteille sen, että he saavat uutta työvoimaa riistettäväksi. Koska kapitalistinen yhteiskunta perustuu omistussuhteiltaan täydelliseen yksityisomistukseen, aiheuttaa se sen että monet työläismiehetkin luulevat omistavansa vaimonsa ja lapsensa. Perhe on tärkeä osa kapitalistista yhteiskuntaa joka ylläpitää naisia sortavaa asennetta ja vahvistaa porvarillista maailmankatsomusta, esimerkiksi jakamalla myös kotona tietyt työt erikseen miesten ja naisten töiksi. Nainen joutuu usein olemaan orja kotonaan ja tätä ongelmaa ei voida poistaa kuin murskaamalla taantumuksellinen yksityisomaisuuteen perustuva järjestelmä. 

Miljoonat työläisnaiset joutuvat myös elämään seksiorjuudessa. Kapitalistisessa järjestelmässä kaikki on kaupan ja tämän kaupankäynnin julmin muoto on prostituutio. Prostituutio on kaikista iljettävin muoto naisten sorrossa, varsinkin kolmansissa maissa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa nuoret työläisnaiset joutuvat myymään itseään välttääkseen nälkäkuoleman ja säilyäkseen hengissä. Pornografia voidaan laskea prostituution yhdeksi osa-alueeksi. Eräs salakavala naisten sorron muoto on se ajatus millaiseksi nainen halutaan. Kaikki vaatteet yms. naisten muotialalla, suunnitellaan sellaisiksi, että ne miellyttävät miehiä. Varsinkin nuorille naisille tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä omaan vartaloon sekä ulkonäköön ja juuri tämän vuoksi monet nuoret naiset sairastuvat esimerkiksi anoreksiaa. 

Suomen kapitalistisessa yhteiskunnassa naiset ovat päässeet aika pitkälle muodollisessa tasa-arvoisuudessa. Naisilla on ollut pitkään äänioikeus ja heitä esiintyy esimerkiksi kaikissa ammateissa. Nämä muotoseikat eivät kuitenkaan mitätöi sitä tosiasia, että koko yhteiskunta on järjestetty naisia alistavalla tavalla niin taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin varsinkin miesten ajatuksissa. Miesten ja naisten elämä on erilaista, vaikka he asuvat saman katon alla. Yleensä nainen joutuu sopeuttamaan työelämänsä perheen mukaan eikä mies. Juuri nämä ristiriidat ovat kautta historian saaneet työläisnaiset liittymään sankoin joukoin vallankumouksellisten riveihin.

Kapitalistisessa yhteikunnassa naisilla on muodollisesti oikeus samaan palkkaan kuin miehillä. Mutta se on vain muodollista, käytännössä naisvaltaisilla aloilla on huomattavasti pienemmät palkat kuin miesvalltaisilla aloilla. Muutenkin naiset ansaitsevat vähemmän kuin miehet, tämä johtuu osittain siitä että naiset joutuvat usein työskentelemään osa-aikaisissa töissä. Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla on jopa havaittu, että porvarit eivät uskalla palkata nuoria naisia töihin koska pelkäävät näiden hankkivan lapsia.

Nyt kun Suomessa porvarit leikkaavat ja yksityistävät yhteiskunnallisia terveydenhoitopalveluita, naisten asema taloudellisesti huononee entisestään. Koska kapitalistisessa yhteisskunnasa esimerkiksi lapset jäävät lähes poikkeuksetta naisen vastuulle, ovat työläisnaiset lapsineen riippuvaisia yhteiskunnallisista terveydenhoitopalveluista. Lisäksi naiset muodostavat enemmistön terveydenhoitoalalla. Tämän vuoksi yksityistäminen ja leikkaukset yhteiskunnallisesta terveydenhuollosta tuo kovan taloudellisen hyökkäyksen juuri hoitajia yms. vastaan. Tässä hyökkäyksessä paras puolustus on aggressiivinen ammattiliitto, mutta lopullisesti nämä ongelmat poistuvat vasta kun kapitalistinen yhteiskunta on murskattu.

Naisiin kohdistuva väkivalta, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, on suora seuraus naisvihasta joka kasvaa miesten mielissä kapitalistisesta yhteiskunnasta. Itse asiassa naisiin kohdistuva väkivalta ei suuremmin porvareita edes haittaa, koska se auttaa pitämään vanhan miehisen vallan pystyssä. Kaikista kurjinta on se, että naisiin kohdistuva väkivalta tapahtuu liian usein kotona. Naisilla on suurin riski jouta pahoipidellyksi tai raiskatuksi omassa kodissaan. Yhteiskunnassamme ikävä kyllä on tapana vähätellä ja salata tällaisia asioita. Muutkin naisiin kohdistuvat väkivallan muodot jotka johtuvat lähinnä ideologisista syistä, kuten esimerkiksi pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen, kivittäminen ja kunniamurhat on saatava loppumaan.

Kommunistit vastustavat porvarillista feminismiä. Naiset eivät ole mikään erityinen ryhmä jota ei luokkajako koske. Työläisnaisten edut ovat aivan erilaisia kuin porvarinaisten edut. Porvarillinen feminismi haluaa esittää miesten ja naisten erot ihmisyhteisön sovittamattomana ristiriitana. Marxismi on kuitenkin osoittanut toteen sen, että miesten naisviha kasvaa taloudellisesta perustasta. Esimerkiksi on todistettu että ennen luokka yhteiskunnan syntyä oli olemassa yhteiskuntia jossa naisilla oli jopa johtava asema yhteisössään. Mutta kun yhteiskunta lähti kehittymään alkuvaiheesta, orjayhteiskunnaksi ja feodalismin kautta kapitalistiseksi ja samalla kun yksityisomistus nousi kaikkein pyhimmäksi, tarvitsi vallassa olevan luokan korottaa perhe ja varsinkin mies pyhäksi. Yhteiskuntamme porvarillinen aines korostaakin naisten taistelussa enemmänkin muodollisia seikkoja, kun taas kommunistit korostavat enemmän taloudellisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita. Kommunistien on myös korostettava sitä tosiasiaa, että naiset voivat saada täydellisen vapauden vasta kommunismissa. Kommunismissa viimeistään esimerkiksi naisia sortava kotiorjuus poistuu, koska taloudenhoito johon mm.lastenhoito kuuluu, siirtyy täydellisesti kollektiiviseksi.