Oma kuva
SUOMEN KOMMUNISTISEN RYHMÄN (SKR) TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ TIETEELLISEN KOMMUNISMIN LEVIÄMISTÄ, OPISKELEMISTA JA SOVELTAMISTA. RYHMÄ HALUAA YHDISTÄÄ KAIKKIA JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA KOMMUNISMIN TEORIASTA, SEKÄ TÄMÄN PÄIVÄN KOMMUNISTISESTA LIIKKEESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. RYHMÄLLÄ EI OLE KYTKENTÖJÄ REKISTERÖITYNEISIIN PUOLUEISIIN. OTA YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTILLA.

torstai 25. huhtikuuta 2013

MAO TSETUNG - HUPSU VANHUS SIIRSI VUORIA (1945)


Puheenjohtaja Mao Tsetungin puhe Kiinan kommunistisen puolueen seitsemännen edustajakokouksen päättäjäistilaisuudessa.

Edustajakokouksemme on sujunut erittäin menestyksellisesti. Olemme suorittaneet kolme asiaa. Ensiksi, olemme määritelleet puolueen linjan: on rohkeasti nostettava liikkeelle joukkoja, vahvistettava ja lisättävä kansan voimia, japanilaiset anastajat on murskattava puolueemme johdolla; on vapautettava koko kansa ja luotava uusi demokraattinen Kiina. Toiseksi olemme hyväksyneet puolueen uudet säännöt. Kolmanneksi, olemme valinneet puolueen johtavan elimen - Keskuskomitean. Nyt meidän tehtävämme on johtaa koko puoluetta toteuttamaan puolueen linjaa. Edustajakokouksemme on voittojen edustajakokous, yhteenliittymisen edustajakokous. Edustajat ovat puheenvuoroissaan kolmen kuulemansa alustuksen johdosta esittäneet arvokkaita ajatuksia. Monet toverit ovat harjoittaneet täällä itsekritiikkiä, esiintyneet yhteenliittymistä edistävässä mielessä, ja itsekritiikin kautta olemme päässeet yhteenliittymiseen. Edustajakokous on malliesimerkki yhteenliittymisestä, malliesimerkki itsekritiikin hengestä, malliesimerkki puolueen sisäisestä demokratiasta. 

Edustajakokouksen jälkeen monet toverit palaavat työpaikoilleen ja lähtevät eri rintamille. Sinne saavuttuaan toverit tekevät tunnetuksi edustajakokouksen hyväksymää linjaa ja suorittavat puolueen kaikkien jäsenten avulla laajaa selitystyötä kansanjoukkojen keskuudessa.

Tehdessämme propagandaa tämän linjan puolesta meidän täytyy pyrkiä siihen, että koko puolue ja kansa tulisivat vakuuttuneiksi vallankumouksen voitosta. Ennen kaikkea on tarpeen, että etujoukko tajuaisi sen, että se olisi täynnä päättäväisyyttä, ei pelkäisi uhrauksia ja olisi valmis voittamaan kaikki vaikeudet saavuttaakseen voiton. Mutta tämä ei vielä riitä; lisäksi on tarpeen, että tämän tajuaisivat laajat kansanjoukot koko maassa. Lisäksi niillä olisi oltava voimakas halu taistella yhdessä meidän kanssamme voiton saavuttamiseksi. Koko kansa on saatava vakuuttuneeksi siitä, että Kiina kuuluu Kiinan kansalle eikä taantumuskoplalle. 

On ikivanha taru nimeltään "Hupsu vanhus siirsi vuoria". Se kertoo pohjoisessa Kiinassa muinoin eläneestä miehestä, jonka nimi oli Jy-kung (Hupsu vanhus) Pohjoisvuorilta. Hänen talonsa antoi etelään, mutta suoraan edessä oli kaksi korkeaa vuorenhuippua, Taihang ja Wang-wu, jotka katkaisivat tien etelään. Poikiensa kanssa Jy-kung ryhtyi hakku kourassa kaivamaan näitä vuoria pois. Muuan toinen harmaaparta, nimeltään Tsi-sou (viisas ukko), nauraa hohotti heidät nähdessään ja sanoi: "Kuinka mieletön askare! On aivan mahdotonta muutaman miehen kaivaa noin suuria vuoria matalaksi." Jy-kung vastasi: "Kun minä itse kuolen, jatkavat poikani työtä, kun heistä aika jättää, ovat pojanpoikani työssä, sitten heidän lapsensa ja lapsenlapsensa. Niin korkeita kuin vuoret ovatkin, ne eivät enää voi kasvaa siitä suuremmiksi. Mutta ne alenevat sitä mukaa kun me kaivamme, miksi siis emme pystyisi raivaamaan niitä pois?" Näin kumottuaan Tsi-soun väärän näkökannan hän jatkoi kaivamista joka ainoa päivä vähääkään epäröimättä. Jumala heltyi tästä ja lähetti kaksi pyhää miestään maan päälle ja nämä kantoivat vuoret pois. Nytkin Kiinan kansaa rasittaa kaksi suurta vuorta - toinen niistä on nimeltään imperialismi, toinen feodalismi. Kiinan kommunistinen puolue on jo kauan sitten päättänyt kaivaa nämä vuoret pois. Meidän täytyy toteuttaa päätöstämme sitkeästi, meidän täytyy tehdä väsymättä työtä, ja niin mekin hellytämme jumalan, mutta tämä jumala ei ole ketään muu kuin Kiinan kansa. Ja kun koko kansan nousee yhdessä meidän kanssamme kaivamaan pois noita vuoria, niin eiköhän niitä silloin saada poistetuksi?

Keskustellessani kahden amerikkalaisen kanssa jotka ovat lähtemässä takaisin Yhdysvaltoihin, sanoin, että Amerikan hallitus yrittää musertaa meidät, mutta me emme salli niin tapahtuvan. Me vastustamme Amerikan hallituksen politiikkaa, joka tarkoittaa Tshiang Kai-shekin tukemista hänen taistellessaan kommunistista puoluetta vastaan. Teemme kuitenkin eron ensiksi Amerikan kansan ja hallituksen välillä ja toiseksi Amerikan hallituksen ja tavallisten työntekijäin välillä. Sanoin näille kahdelle amerikkalaiselle: sanokaa niille hallituksessanne oleville henkilöille, jotka määräävät sen politiikasta, että heiltä kielletään pääsy meidän vapautetuille alueillemme, sillä heidän politiikkansa tähtää Tshiang Kai-sekin tukemiseen taistelussa kommunistista puoluetta vastaan, ja tämä huolestuttaa meitä. He saavat tulla luoksemme vapautetuille alueillemme, jos nämä matkat aiheutuvat halusta palvella Japania vastaan käytävää sotaa, mutta siitä täytyy sopia. Jos ne taas haluavat hiiviskellä ja juoksennella täällä mielensä mukaan, niin sitä me emme salli. Hurley on jo avoimesti ilmoittanut kieltäytyvänsä yhteistyöstä Kiinan kommunistisen puolueen kanssa, ja kun kerran niin on, niin miksi heidän pitäisi siis kuljeksia meidän vapautetuilla alueillamme? 

Amerikan hallituksen, politiikka, joka tähtää Tshiang Kai-sekin tukemiseen taistelussa kommunistista puoluetta vastaan, on todisteena amerikkalaisen taantumuksen hillittömyydestä. Mutta kaikki kiinalaisen ja vierasmaalaisen taantumuksen yritykset estää Kiinan kansan voitto ovat tuomitut menemään myttyyn. Demokratia on nykyisen maailman yleisenkulun päävirta, kun taas demokratiaa vastaan esiintyvä taantumus on vain pieni vastapyörre.

Taantumuksen vastapyörre yrittää nyt päästä voitolle kansallisen riippumattomuuden ja kansandemokratian päävirrasta, mutta siitä ei voi koskaan tulla päävirtaa. Nykyään vallitsee vanhassa maailmassa edelleenkin kolme suurta ristiriitaa, joista J.V. Stalin on jo kauan sitten puhunut: ensimmäinen niistä on ristiriita proletariaatin ja porvariston välillä imperialistissa maissa, toinen on imperialististen maiden keskinäiset ristiriidat ja kolmas on ristiriita toisaalta siirtomaiden ja puolisiirtomaiden, toisaalta imperialististen emämaiden välillä. Nämä kolme ristiriitaa eivät vain ole olemassa entiseen tapaan, vaan ne ovat kärjistyneet ja suurentuneet. Vaikka neuvostovastainen, kommunismin vastainen ja demokratian vastainen vastapyörre esiintyykin, niin mainittujen ristiriitojen olemassaolo ja kehitys aiheuttavat kuitenkin sen, että tuo taantumuksellinen vastapyörre tulee voitetuksi.

Nyt Kiinassa on käynnissä  kaksi edustajakokousta: Kuomintangin kuudes edustajakokous ja Kiinan kommunistisen puolueen seitsemäs edustajakokous. Näiden kahden edustajakokouksen tavoitteet ovat täysin erilaisia: toinen pyrkii tuhoamaan kommunistisen puolueen ja Kiinan demokraattiset voimat ja syöksemään Kiinan pimeyteen, toinen pyrkii murskaamaan japanilaisen imperialismin ja sen hännän kannattajat - Kiinan feodaaliset voimat, rakentamaan uusdemokraattisen Kiinan ja johtamaan Kiinan valoon. Nämä kaksi linjaa taistelevat keskenään. Olemme vahvasti vakuuttuneet siitä, että Kiinan kansa, jota Kiinan kommunistinen puolue johtaa ja joka pitää ohjeenaan Kiinan kommunistisen puolueen seitsemännen edustajakokouksen viitoittamaa linjaa, saavuttaa täydellisen voiton, kun taas Kuomintangin vastavallankumouksellinen linja kärsii väistämättä tappion.

Mao Tsetung 11.6.1945